Form gửi thông tin cần hỗ trợ

Thông tin cần hỗ trợ từ chúng tôi

Thông tin đầy đủ của chúng tôi

Thông tin liên hệ trực tiếp với chúng tôi

175 Nguyễn Thiện Thuật
Phường 1 , Quận 3

dichvuwifi@gmail.com
0944 20 55 00

Khi cần hỗ trợ khách hàng nên điền đầy đủ thông tin vào form kế bên đầy đủ thông tin cá nhẫn lẫn chi tiết nội dung cần hỗ trợ.

Những thông tin hỗ trợ của khách hàng sẽ được xử lý nhanh chóng trong vòng 1 giờ đồng hồ.

Nếu trong thời gian trên khách hàng vẫn chưa được hỗ rợ thì vui lòng liện hệ qua hotline: 0944 20 55 00 để được xử lý nhanh chóng.